Bane og Klubb Rekorder

NameTextHits
2015.04.05 Bane Rekorder SPK På Prestegardsskogen BanenMedalje Oversikt1000
2015.04.28 Klubb Rekorder SPKMedalje Oversikt725
Bane Rekorder For SPK - Prestegards Skogen 1.12017502
Klubb Rekordar For SPK 1.12017447