Svartkruttgruppe

For spørsmål:

Jan Helge Tofte Tlf. 46 40 07 78

svartkrutt

Stord pistolklubb er tilsluttet Norsk Svartkruttunion (NSU).

Norsk Svartkruttunion er undelagt Muzzle Loaders Associations International Committee.

MLAIC`s formål, slik de er definert av den grunnleggende komité av 20. juni 1971, er som følger:

A: Å fremme interesse for gamle våpen gjennom å skyte med dem under forhold og stil så nær opp til de opprinnelige som rimelig mulig.

B: Å hindre enhver forandring av gamle våpen som vil ødelegge deres historiske verdi og fremme fornuftig restaurering for å redde gamle våpen fra å bli ødelagt eller påført ubotelig skade.

C: Å utvikle historisk forskning om gamle våpen og skytemetoder.

D: Å organisere konkurranser, fastsette skytereglement, offentliggjøre resultater, Utdele pokaler og mesterskapstitler, avgjøre alle tvistemål angående skyteregler og lignende.

Stord pistolklubbs svartkruttgruppes formål:

A: Me ynskjer å arrangera fleire svartkrutskytingar (stevner/treningar) kvart år. (helst minimum 4 stk).

B: Jobba aktivt for å få fleire av SPK sine medlemer (og andre) til å starte med svartkruttskyting.

C: Ha det gøy.

For allerede interresserte (og andre) kan følgjande websider anbefalast: http://www.svartkrutt.net/ http://norsksvartkruttunion.no/ http://www.kammeret.no/ https://www.facebook.com/svartkruttnett/ http://www.jrr-50.com/